Företaget Nyheter Referensjobb Om oss Kontakt Produkter
logotype_dialect

Kalmar

 

 

 

 

 

Telefonväxel Datorer Nätverk Komradio Taxameter Fordonsdatorer Alkolås Navigation Mobiltelefoner Larm Passagesystem

Nätverk extreme switch

Vi bygger kompletta lösningar inom telefoni och datanätverk. I dagens läge pratar många om IP-telefoni och högre överföringshastigheter. För att kunna möta morgondagens teknolgi är det viktigt att veta vilken kondition nätverket på Ert företag håller. Vi kan erbjuda er en mätning och utvärdering av nätverk med hjälp av NetIQ Vivinet Assessor som är ett av marknadens förnämsta och mest avancerade mätverktyg.

 

Vi har utbildad personal som ser till att Ni får Ert nätverk utvärderat och dokumenterat.

 

 

IP-telefonin är här, är du redo?


Telefoniansvariga upptäcker ofta saker som NordicLAN har känt till länge.

  • Vilken talkvalitet levereras via ert IP-telefoni-system?
  • Kan du på ett enkelt sätt analysera trender och historik för trafiken?
  • Har du realtids-vyer över VoIP miljön?
  • Har du möjlighet att förutse framtida kapacitetsbehov?

Om ni har infört eller planerar att införa IP-telefoni i er miljö kan vi hjälpa er att implementera en lösning för IP-telefonin som gör att ni kan:

  • Redovisa talkvalitet
  • Hantera händelser proaktivt och på så vis minimera störningar
  • Ha direktaccess till real-tids-data
  • Isolera källan till problem snabbt

 

Datanätverk

 

Hänger den gamla switchen med i dagens upp hotade data värld?

 

Går det trögt när Ni surfar eller försöker hämta information från servern?

 

Ja det finns många komponeter på vägen mellan din dator och det du hämtar information från.

 

Företaget kanske har växt och produkterna i nätverket kanske inte längre är avsedda för Er storlek.

 

Visste Ni att det finns nätverk som går ner i energisparläge vid de tillfällen det inte finns någon utrustning ansluten på nätverksporten.

 

 

 

Kontakta oss för analys av Ert nätverk