Företaget Nyheter Referensjobb Om oss Kontakt Produkter
logotype_dialect

Kalmar

 

 

 

 

 

Telefonväxel Datorer Nätverk Komradio Taxameter Fordonsdatorer Alkolås Navigation Mobiltelefoner Larm Passagesystem

Kommunikationsrado- /system

                                          

Vi har 30 års erfarenhet när det gäller landmobil radio, vilket garanterar för en hög kompetens inom området.

 

Vi erbjuder förstklassiga mobila lösningar för tal- och datakommunikation till professionella användare med höga krav.


I vårt sortiment har vi både analoga och digitala systemlösningar. Till de fasta basstationerna kan vi ansluta både mobila - och bärbara stationer,

från olika leverantörer.

 

Vi kan erbjuda tjänster så som konsultation, utbildning, projektledning, installation, support och service.

 

 • Industri
 • Åkeri
 • Byggföretag
 • Väktare
 • Kommun
 • Där Ni har krav på snabb
  och säker kommunikation
  mellan enskilda enheter eller
  grupp- er.

MyRakel

Zodiac

 

I vårt system kan Ert företag få allt från en enkel basfunktion till en egen central.

*      Ensamarbetar larm

*      Mandown funktion

*      Talkommunikation mellan två eller flera enheter via basstation eller direkt mellan enheterna.

*      På en digital kanalplats kan två samtidiga samtal pågår oavsett om du använder repeater bas eller funktionen apparat till apparat

*      Privata samtal mellan två enhter kan genomföras utan att övriga kollegor kan höra kommunikationen.

*      De digitala radioapparaterna är ej avlyssningsbara för utomstående.

*      SMS med 256 tecken till enskild eller till grupp/-er

 


 


 

 

  hyteraloggo

För analoga och digitala radiosystem, MyRakel och Tetra

mobilstation

handapp